Više od 100 sudionika na seminaru Zavoda u HUP-u

Seminar na temu „Holistički pristup: Bolja prevencija tijekom čitavog radnog vijeka“, u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, održan je 4. studenoga u dvorani Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu. To je drugi istovrsni seminar uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), u sklopu Europske kampanje  (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, a održan je za predstavnike poslodavaca i radnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Prethodni seminar, u Osijeku, bio je namijenjen socijalnim partnerima pet naših županija koje gravitiraju tome gradu.

Na oba seminara predstavljene su dvije kampanje: kampanja EU-OSHA-e „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. i Nacionalna kampanja koju je osmislio i provodio je Zavod za unapređivanje zaštite na radu “STOP ozljedama na radu” 2016.-2018. Također, i u Osijeku i u Zagrebu predstavljen je primjer dobre prakse u zaštiti zdravlja radnika u mesnoj industriji. Dok je Osijeku obrazložena problematika mobbinga, sudionicima zagrebačkog seminara prezentirane su teme alkoholizma na radnome mjestu te kako se nositi sa psihosocijalnim rizicima, ponajviše sa stresom. Program je organiziran u suradnji sa stručnjacima, predavačima iz Poliklinike Aviva, Ustanove za medicinu rada Nemetova-Prima i Petrokemije Kutina d.d.

Sudionike seminara pozdravila je Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju u Zavodu, a u ime domaćina Admira Ribičić, pravna savjetnica u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u čijem je prostoru seminar oržan.

Više stručne savjetnice Ana Akrap i Sanja Sambol predstavile su EU-OSHA kampanju „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. Istaknuvši kako su održiv rad i zdravo starenje od izuzetne važnosti za Hrvatsku, jer radna snaga stari, bilježi se značajan odlazak mladih i radnika srednje dobi na rad u inozemstvo, a radni vijek se produljuje, Akrap i Sambol predstavile su e-vodič za radnike, poslodavce, ljudske potencijale i stručnjake zaštite na radu, koji je izradila Europska agencija za zaštitu na radu.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, predstavio je Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. Kampanja je, kao komplementarna EU-OSHA-inoj, pokrenuta kako bi se smanjio broj ozljeda na radu, broj sati bolovanja uzrokovan ozljedama, a time i gubitaka, što će u konačnici rezultirati boljim zdravljem i radnom sposobnošću, te većom produktivnošću.

Vitomir Begović (Foto: ZUZNR)

Broj ozljeda na radu smanjit ćemo ako djelujemo na uzroke, rekao je Begović pojašnjavajući kako je u tu svrhu Zavod za unapređivanje zaštite na radu izradio Vodič za analizu ozljeda na radu koji je osnova za donošenje akcijskog plana mjera i aktivnosti. Akcijski plan pomoći  će tvrtkama da utvrde stanje i djeluje na čimbenike koji su doveli do ozljede na radu. Zavod je osigurao i druge alate – vodiče s praktičnim primjerima provođenja odgovarajućih mjera zaštite. To su: Vodič za izradu procjene rizika, Vodič za izradu Programa  osposobljavanja radnika za rad na siguran način, Vodič za unutarnji nadzor i Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu. Svi materijali mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Zavoda, gdje se također dionici zaštite na radu mogu prijaviti za aktivno sudjelovanje u kampanji.

Stres je tema koja bez obzira na kampanju i dalje pobuđuje veliko zanimanje zbog značajnog  utjecaja na radne procese i zdravlje radnika. Kako izbjeći stres na radnome mjestu i osigurati primjereno radno okruženje pitanja su na koja mnogi traže odgovore. Psihologinja iz kutinske Petrokemije Mirna Bjelić predstavila je primjer dobre prakse u toj tvrtki u temi „Upravljanje stresom na radnome mjestu: uzroci i posljedice stresa, te prijedlozi za poboljšanje“. U drugom dijelu seminara također je predstavila primjer dobre prakse u rješavanju problema s alkoholom na radnome mjestu.

Kako očuvati radnu sposobnost? Na ovo pitanje odgovoreno je kroz pilot projekt proveden u mesnoj industriji, a o kojemu su na seminaru govorile: Martina Elez, dr. med., specijalist medicine rada i športa iz Ustanova za medicinu rada Nemetova-Prima, te Ivančica Vadjon, mag. kineziologije, i Mirela Marić, mag. nutricionizma, obje iz Poliklinike Aviva.

seminar (Foto: ZUZNR)

O održivom radu, zdravom starenju, prevencija zdravstvenih problema sudionici skupa iznijeli su i vlastita mišljenja te od predavača zatražili i odgovore na konkretna pitanja.

Više od 100 sudionika na seminaru u HUP-u na kraju je vježbalo s kineziloginjom Vadjon, a psihologinja Bjelić uvela je prisutne u opuštanje od psihičke napetosti.

Zahvaljujemo sindikalnim središnjicama i Hrvatskoj udruzi poslodavaca na organizacijskoj pomoći, te HUP-u na gostorpimstvu.