Zavod i Zagrebački holding d.o.o.: Zajedno u promicanje nacionalne i europske kampanje zaštite na radu

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Zagrebačkog holdinga d.o.o. dogovorili su zajedničku suradnju u promicanju prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., čijom provedbom je namjera smanjiti broj ozljeda na radu u naredne tri godine, očuvati radnu sposobnost radnika, smanjiti broj odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, smanjiti gospodarske gubitke te osigurati stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu koja će biti poticajna za rast produktivnosti i konkurentnosti.

Istovremeno će se promicati i kampanja Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. koje je cilj ukazati na značaj održivog rada i zdravog starenja od početka do završetka radnog vijeka.

Navedeno je posebno značajno u okolnostima kad radna snaga stari, a radni vijek je sve dulji, dok su istovremeno prisutni i novi izazovi koji se ogledaju kroz demografske promjene. Zato je težište potrebno usmjeriti na mjere prevencije tijekom cijelog radnog vijeka kako bi se spriječile nesreće povezane s radom, zdravstveni problemi i profesionalne bolesti, a pretpostavka je holistički pristup koji uključuje osiguranje odgovarajućeg radnog okoliša i organizacije rada, cjeloživotno učenje i osposobljavanje, primjereni stil rukovođenja, ravnotežu poslovnog i privatnog života, mjere motivacije i razvoj karijera, naglasio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Predstavnici Zagrebačkog holdinga d.o.o. Joško Morić, direktor Službe sigurnosti i Tomislav Jurić, voditelj marketinga podržali su promociju obiju kampanja i iskazali spremnost za suradnju u ovom projektu kojim se doprinosi osvješćivanju najšire javnosti o značaju zaštite na radu i potvrđuje društvena odgovornost.

Uskoro će u Gradu Zagrebu prometovati tramvaji ZET-a s obilježjima nacionalne i europske kampanje i porukama „Zaštita na radu je prva!“, te „Zdrava mjesta rada za sve uzraste !“, pozivajući sve poslodavce, sindikate, radnike i druge dionike na aktivno sudjelovanje u aktivnostima.