Zavod u HGK Zagreb: Ulaganje u zaštitu na radu je isplativo

Nastavljajući neposredne susrete na području Hrvatske s različitim dionicima Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom Zagreb predstavio je poduzetnicima Grada Zagreba i Zagrebačke županije Nacionalnu kampanju iz područja zaštite na radu „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. Uz maskotu kampanje “Risko“ i njegovu poruku „Zaštita na radu je i moja odgovornost!“ kampanju su nazočnima predstavile Marina Borić i Ivana Teklić, više stručne savjetnice u Zavodu naglašavajući da je osnovni cilj prve nacionalne kampanje unaprijediti prevenciju rizika na radu, razvijati kulturu zaštite na radu, informirati, educirati i motivirati sve ključne dionike za učinkovitiju provedbu mjera zaštite na radu, uz razvoj socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavaca, radničkih vijeća, sindikata i povjerenika radnika za zaštitu na radu u ostvarivanju njihovih prava i obveza u području zaštite na radu.

Analizirajući statističke podatke o kretanju ozljeda na radu u Gradu Zagrebu stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika iznosi 10,80 a na području Zagrebačke županije 15,08 ozljeda na radu, pa se može zaključiti da se Grad Zagreb nalazi ispod nacionalnog prosjeka od 12,07, dok je Zagrebačka županija znatno iznad tog prosjeka. U Gradu Zagrebu najčešće se ozljeđuju radnici u prerađivačkoj industriji i graditeljstvu dok su u Zagrebačkoj županiji među ozlijeđenima prednjače zaposleni u djelatnosti trgovine na veliko i malo te radnici u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Na skupu je naglašeno da ulaganje u dobre uvjete rada, primjerenu organizaciju rada i zaštitu na radu te edukaciju radnika, ima pozitivne učinke na produktivnost, konkurentnost i smanjenje troškova poslovanja, a analize na razini EU potvrđuju da je takav odgovoran i osviješten pristup isplativ. Pojačane aktivnosti u području zaštite na radu okviru ove kampanje mogu u svakoj radnoj sredini i ukupno na razini Hrvatske doprinijeti značajnim koristima za poslodavce, radnike i društveni zajednicu.

Nazočni članovi Hrvatske gospodarske komore u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji pozvani su na aktivno uključivanje i sudjelovanje u provedbi kampanje uz korištenje interaktivnih vodiča i praktičnih primjera koje je Zavod izradio kako bi se svim dionicima u području zaštite na radu olakšala provedba obveza iz područja zaštite na radu.

Susret je bio i prilika za razgovor o drugim temama iz područja zaštite na radu, a nazočni su upućeni i na daljnju suradnju u okviru besplatnog Savjetovališta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu „ZNR 3u1“ putem kojeg poduzetnici i svi drugi dionici maju mogućnost informirati se, educirati i savjetovati kako bi na optimalan, propisan i učinkovit način ispunili svoje obveze u području zaštite na radu.