Zavod na Simpoziju na Bledu

KLJUČNO JE STVARATI SIGURNE I ZDRAVE RADNE UVJETE

U organizaciji Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) u Hotelu »Golf« na Bledu 16. i 17.studenoga održan je tradicionalni dvodnevni simpozij »Siguran i zdravi rad«.

Simpozij je organiziran u skladu s Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i izobrazbi na području zaštite na radu Republike Slovenije i Pravilnikom o osposobljavanju i ovlastima za provedbu mjera zaštite od požara Republike Slovenije, a namijenjen je stručnjacima zaštite na radu, stručnjacima tvrtki koje imaju radnu dozvolu za obavljanje stručnih poslova iz područja sigurnosti i zdravlja na radu, inspektorima rada, predstavnicima poslodavaca i radnika, sindikata, ostalim stručnjacima koji se bave zaštitom na radu i zdravljem na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, studentima iz područja sigurnosti i zdravlja na radu i drugim zainteresiranima. Sudjelovanjem u programu simpozija sukladno odredbama Pravilnika i obvezama na stalno stručno usavršavanje u Republici Sloveniji, stručnjaci ostvaruju 12 bodova.
Udruga društava za sigurnosnih inženjera Slovenije (ZDVIS) okuplja općinska i regionalna društva inženjera sigurnosti, organizira više od 850 stručnjaka i djeluje na području Republike Slovenije. Rast industrijalizacije, uvođenje novih tehnologija i povezanih novih i do tada nepoznatih rizika na radu bile su osnova i za uspostavu studijskog programa o sigurnosti na radu. Prvi diplomanti zaštite na radu, profesionalni radnici u tvrtkama i drugi stručni radnici shvatili su korisnost rada u ovoj udruzi kako bi lakše ostvarili svoje interese. Udruga se zalaže za kontinuirani profesionalni razvoj svojih članova i drugih zainteresiranih dionika, te nastoji podići opću sigurnosnu kulturu među zaposlenicima u slovenskim poduzećima, naglasio je predsjednik Janez Fabijan.

U cilju isticanja značaja profesionalnog razvoja i promicanja struke te poticanja inovativnog pristupa u području zaštite na radu, Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije osnovala je Zakladu „Avgust Kuhar“ te se stručnjacima dodjeljuju nagrade i priznanja za iznimna postignuća u području sigurnosti na radu. Uz to radi povećanja interesa studenata za sigurnost na radu dodatna nagrada dodjeljuje se za najbolji diplomski rad inženjera sigurnosti. Zajedno s drugim čimbenicima ova organizacija stalno traži nove izazove i načine za još bolju stručnu praksu, zaključio je predsjednik Fabijan.

Prvog dana skupa mag. Nikolaj Petrišič, iz Sektora za sigurnost na radu, Ministarstva rada, socijalnih, obiteljskih pitanja i jednakih mogućnosti Republike Slovenije, predstavio je nacrt Strategije zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Sloveniji, a Mojca Gobec iz Uprave za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva upoznala je nazočne s prijedlogom Uredbe o profesionalnim bolestima.

Prvi puta na ovom simpoziju nastupio je predstavnik Republike Hrvatske. O normativnom uređenju, organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, ulozi Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje javne ustanove nadležne za praćenje i unapređivanje ovog važnog područja te stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu, govorio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda. U svojem 45 minutnom izlaganju istaknuo je da je Zavod za unapređivanje zaštite na radu, središnja javna ustanova u području zaštite na radu koja djeluje kreativno, poduzetno, inovativno i proaktivno pružajući stručnu podršku svim poduzetnicima, predstavnicima radnika, sindikata, stručnjacima zaštite na radu i drugim dionicima, potičući učinkovitije i sinergijsko djelovanje u cilju poboljšanja i unapređivanja zaštite na radu i očuvanja radne sposobnosti radnika. Naglasio je kako nam se vrijeme koje danas i sutra uložimo u svoje znanje, razvoj i napredak višestruko vraća u našem zanimanju, radu i karijeri. Osobni razvoj, stalno poboljšanje i cjeloživotno učenje zato trebaju biti način života, uređen i trajni proces u karijeri stručnjaka i zaštiti na radu, kao području od posebnog društvenog interesa, s ciljem stalnog podizanja razine sigurnosti i stvaranja dodane vrijednosti. Istaknuvši kako zaštita na radu nije izolirano područje, ukazao je da primjerena zaštita na radu izravno utječe na gospodarstvo kroz produktivnost, konkurentnost i poslovnu uspješnost, zatim na tržište rada kroz raspoloživost radne snage i radnu sposobnost, utječe na mirovinski sustav kroz smanjenje preranog odlaska radnika u prijevremene i invalidske mirovine te duži ostanak u svijetu rada, dok u zdravstvenom sustavu doprinosi smanjivanju listi čekanja na zdravstvene usluge te izdatke i troškove skrbi.

Osnivanjem i početkom rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje javne ustanove nadležne za praćenja stanja i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, prošle godine počinje konkretan i ozbiljan rad na oblikovanju odgovarajućeg modela stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu. Pripremljen je radni prijedlog dopuna sadašnjeg Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita s poglavljem i prilozima koji uključuju stalno stručno usavršavanje stručnjaka ZNR, njegovo praćenje i vrednovanje. Konkretnim normativnim rješenjem potrebno je pružiti prijeko potrebnu „ prisilu“, odnosno vanjsko motivacijsko sredstvo koje omogućava konkretno rješenje za pomak na bolje, ka unapređivanju zaštite na radu, a u tome dijelu osobito je važna uloga stručnjaka zaštite na radu kako onih zaposlenih kod poslodavaca tako i onih koji rade u ovlaštenim tvrtkama za poslove zaštite na radu u Hrvatskoj, zaključio je ravnatelj Begović.

Mag. Igor Ivanovski iz tvrtke IVD Maribor p.o. u svojem izlaganju osvrnuo se na osiguranje kvalitete u provođenju ispitivanja kemijskih štetnosti uz mjernu nesigurnost, Franc Rančigaj, predstavnik Inspektorata rada Republike Slovenije predstavio je analizu stanja normativne regulacije sigurnosti i zdravlja u intervencijama u slučaju prirodnih i drugih nesreća. O izvornosti u području zaštite od požara u poduzeću govorio je dr. Aleš Jug, a dr. Sandra Senčić, iz tvrtke Kova d.o.o. iz Celja u svojem izlaganju ukazala je na ključne nedostatke tijekom nastanka požara u vezi s odgovornošću odgovornih osoba.

Na simpoziju su zaslužnim pojedincima dodijeljene nagrade i priznanja Zaklade »Avgust Kuhar«, a prvi radni dan završen je praktičnim vježbama prevencije u cilju sprječavanja bolesti povezanih s radom i očuvanja radne sposobnosti i zdravlja radnika.

Drugog dana, simpozij je nastavljen izlaganjem Luke Brateca, iz tvrtke ZVD – Institut za sigurnost i zdravlje na radu d.o.o. koji je u svojem izlaganju upozorio na opasnosti ispušnih plinova – dizelskih goriva. Mag. Petra Bechibani, iz Zavoda za zdravstvenu sigurnost, Ministarstva rada, socijalnih, obiteljskih pitanja i jednakih mogućnosti Republike Slovenije, osvrnula se na zaštitu radnika od rizika vezanih za izloženost karcinogenima i mutagenima na radu te je ukazala na novine u području zakonske regulative. Biološko praćenje kao dio procjene rizika u radu s opasnim kemikalijama bila je tema izlaganja dr. spec. Zore Gruden Vadnjal. Predstavnica Inspektorata rada Republike Slovenije mag. Lidija Korat ukazala je na pravilan izbor osobne zaštitne opreme za dišni sustav, a prim. prof. Marjan Bilban iz tvrtke ZVD – Institut za sigurnost i zdravlje na radu d.o.o. ukazao je na problem demencije i radne mogućnosti. Rak kože i drugi učinci izloženosti suncu bila je tema izlaganja prim. mag. Ane Benedičič, dr.spec. dermatovenerologije u Bolnici Celje. O temi »Zdravi poslovi za sve generacije« kao primjeru dobre prakse svoja iskustva prezentirao je mag. Leon Vedenik, iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, Ravnateljstva policije Murske Sobote.

Na ovom skupu uz ravnatelja Zavoda Vitomira Begovića, sudjelovali su i Boris Antunović, predsjednik Koordinacije zaštite na radu u Udruzi malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca i Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu u Zavodu.

Simpozij je završio raspravom sudionika u kojoj je naglašeno zauzimanje za sigurne i zdrave radne uvjete kao ključne pretpostavke očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka. Skup je bio i prilika za bilateralne razgovore i razmjenu iskustava o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj kao i za dogovore o daljnjoj suradnji.

Ravnatelj Zavoda Vitomir Begović razgovarao je s Nikolajem Petrišičem i Mojcom Gobec, predstavnicima slovenskih ministarstava rada i zdravstva o aktualnim temama iz područja zaštite na radu i zdravstvene zaštite u radnoj i životnoj sredini.