Zavod na sjednici GSV Brodsko–posavske županije: Županijski socijalni dijalog je važan za učinkovitu zaštitu na radu

Na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Brodsko-posavske županije Antonio Jaić ,viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu govorio je o Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. čijom se organiziranom, širokom i dosljednom provedbom želi ostvariti značajno smanjenje broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj i unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa. Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu te donošenje akcijskog plana mjera, s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svake tvrtke i ustanove otvara prostor za mjerljive pozitivne učinke. Za postizanje takvog rezultata potrebno je formiranje zajedničkog tima, aktivno sudjelovanje i suradnja svih ključnih dionika u okviru svake radne sredine. Kao jedan od ključnih problema u ovom području je nedovoljan razina svijesti o važnosti i utjecaju mjera zaštite na radu na sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika. Negativan utjecaj ozljeda na radu, profesionalnih bolesti odnosno smanjenja radne sposobnosti radnika, kao posljedica neprimjerene zaštite na radu, na socijalno i zdravstveno stanje pojedinca, poslodavca i društvo u cjelini. Stoga je bitno graditi kulturu i podizati svijest o sigurnosti i zaštiti zdravlja u životnoj i radnoj okolini, naglasio je Jaić.

Na sjednici je naglašeno da je ukupan broj ozljeda na radu potrebno smanjivati redovitim i inovativnim aktivnostima pri čemu se važno aktivno sudjelovanje svih poslodavaca i njihova suradnja s predstavnicima radnika, sindikatima, stručnjacima zaštite na radu, specijalistima medicine rada i sporta i drugim dionicima.

Kampanja EU OSHA 2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ prilika je za primjenu dobre prakse i oblikovanje konkretnih mjera u svakoj radnoj sredini u Hrvatskoj, kako bi se povećala svijest o održivom radnom vijeku i poboljšanju razumijevanja njegove važnosti, za očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radnika, rečeno je na sjednici GSV-a.

Za učinkovite aktivnosti važno je uspostaviti „mrežu“, pa je tako i u području unapređivanja zaštite na radu, to moguće učiniti putem različitih organizacijskih formi. Radi uspostave institucionalnog okvira Zavod za unapređivanja je inicirao osnivanje Povjerenstava za unapređivanje zaštite na radu pri Gospodarsko-socijalnim vijećima županija i Grada Zagreba, te na sektorskoj razini. Takva radna tijela sastavljena od predstavnika poslodavaca i radnika koji zastupaju njihove interese u području zaštite na radu mogu biti od značajne koristi i potpore kontinuiranim aktivnostima na teritorijalnoj i sektorskoj razini.

Zaštita na radu neizostavni je dio poslovnog planiranja, upravljanja ljudskim resursima i skrbi o radnicima, a uz napore svih čimbenika i kvalitetan socijalni dijalog moguće je kontinuirano unapređivati zaštitu na radu i zdravstveno stanje radnika kako bi stvorili potrebne preduvjete za njihovu radnu aktivnost a time i produktivnost i konkurentnost naših tvrtki, zaključeno je na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Brodsko-posavske županije.