Zavod u HGK Sisačko-moslavačke županije: U okviru nacionalne kampanje korisno je provesti izbore povjerenika radnika za zaštitu na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu je u suradnji sa HGK Županijskom komorom Sisak za poduzetnike s područja Sisačko-moslavačke županije organizirao predstavljanje europske i nacionalne kampanje kojima se promiče sigurnost i zdravlje na radu. Istovremeno to je bila prilika za razmjenu iskustava i prakse te zajedničku raspravu o aktualnim pitanjima uvjeta rada, prevencije i očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.

Kampanje su usmjerene na podizanje svijesti o značaju zaštite na radu i mogu doprinijeti poboljšanju i unapređivanju provedbe mjera i aktivnosti zaštite na radu, kao i različiti edukativni sadržaji koje priprema i objavljuje Zavod za stručnu i opću javnost, a vezani su za rad na siguran način naglasili su Neven Obradović i Vanja Glogovac, viši stručni savjetnici u Zavodu.

Kampanja EU OSHA 2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ usmjerena je na učinkovito upravljanje zaštitom na radu i zaštitom zdravlja na radu, razmjenu informacija i primjera dobre prakse, preventivne aktivnosti i promicanje održivog rada pa je nužno da u istoj aktivno sudjeluju svi dionici zaštite na radu u svakoj radnoj sredini.

Sisačko–moslavačka županija bilježi stopu od 15,39 ozljeda na radu na 1.000 radnika što je iznad državnog prosjeka koji u 2015. godini iznosi 12,07, p je to dodatni motiv i razlog za djelatno provođenje niza aktivnosti kojima je moguće ovakve pokazatelje pozitivno mijenjati.

Negativne posljedice ozljeda na radu i bolesti povezanih s radom odražavaju se na pojedinca, tvrtke i društvo u cjelini. Istovremeno to utječe na povećanje broja dana privremene nesposobnosti za rad i rashoda za zdravstvenu zaštitu. Prosječno je u 2015. g. s rada zbog bolovanja bilo odsutno 2.747 radnika. Upravo iz tog razloga Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokrenuo je prvu Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu „ 2016.-2018. kojom se želi pozitivno utjecati na provedbu mjera prevencije, holističkom pristupu u upravljanju zaštitom na radu, razvoj socijalnog dijaloga u ovom području, djelatno sudjelovanje radnika i suradnju njihovih predstavnika te sindikata s poslodavcima, kako bi zajedničkim naporima doprinosili sigurnijim uvjetima rada i smanjivanju ozljeda na radu, rečeno je na skupu u HGK u Sisku.

Budući su u tijeku redoviti izbori za članove Radničkih vijeća u razdoblju od ožujka do svibnja ove godine, predstavnici Zavoda su nazočne uputili na korištenje praktičnog vodiča za provođenje izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu od strane radnika i sindikata, pri čemu je obveza poslodavca osigurati tehničke uvjete. Na takav način moguće je racionalno provesti izbore za radnička vijeća i povjerenike radnika za zaštitu na radu te stvoriti uvjete za daljnji zajednički dijalog i suradnju radničkih predstavnika i poslodavaca na području zaštite na radu kao područja od njihovog zajedničkog interesa.