Zavod u HGK Osijek i Vukovar: Nacionalnom kampanjom do sigurnih i zdravih mjesta rada

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji sa HGK Županijskom komorom Osijek i Županijskom komorom Vukovar predstavio je poduzetnicima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije prvu Nacionalnu kampanju iz područja zaštite na radu „STOP ozljedama na radu“.

Skup u Osijeku

Prema statističkim podatcima za 2015. godinu o kretanju broja ozljeda na radu Osječko-baranjska županija bilježi stopu ozljeda na radu 16,47 na 1.000 radnika, a Vukovarsko-srijemska županija stopu 12,16 ozljeda na radu na 1.000 radnika, dok je prosječna stopa na razini Republike Hrvatske 12,07. Analizirajući ozljede na radu prema djelatnostima u navedenim županijama najviše radnika ozljeđuje se u prerađivačkoj industriji, zatim slijedi djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te djelatnost javne uprave.

„U zaštiti na radu, manje je više!“, jer manje ozljeda i izostanaka s rada zbog ozljeda i bolesti povezanih s radom znači manje troškova i veću produktivnost, istaknule su predstavljajući kampanju Marina Borić i Ivana Teklić, više stručne savjetnice u Zavodu. Smanjenje broja ozljeda na radu, sati i dana bolovanja ima višestruke pozitivne učinke za radnike, poslodavce i društvo u cjelini, jer je takvim pristupom moguće očuvati radnu sposobnost radnika, smanjiti broj odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, smanjiti gospodarske gubitke zbog ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te osigurati stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu.

Skup u Vukovaru

U Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ pozitivan stav i interes za aktivno sudjelovanje trebaju imati svi poslodavci, sindikati, povjerenici radnika za zaštitu na radu, ovlaštenici poslodavaca, stručnjaci zaštite na radu, specijalisti medicine rada i sporta, rukovoditelji upravljanja ljudskim resursima i drugi dionici. Učinkovito upravljanje zaštitom na radu važno je za radnike, poslodavce i društvo u cjelini. U dinamičnim uvjetima poslovanja ponekad se mjerama sigurnosti na radu ne pridaje dužna pažnja, pod izgovorom da predstavljaju „administrativni teret“ ili da nema dovoljno sredstava za tu namjenu. Učinkovita organizacija i upravljanje zaštitom na radu doprinosi ostvarivanju poslovnih ciljeva, znatnom smanjivanju troškova i uspješnom poslovanju. Upravo zbog toga je važno da svaki poslovni subjekt u okviru poslovnog planiranja i realizacije svojih redovitih poslova odgovarajuću pozornost usmjeri i na učinkovitu organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, rečeno je na skupovima u Osijeku i Vukovaru.

Tijekom susreta nazočni sudionici u Osijeku i Vukovaru kroz interaktivnu komunikaciju razmjenjivali su iskustva i primjere iz prakse te su iskazali interes za nastavak tematskih radionica iz područja zaštite na radu u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.