Zavod u HGK Čakovec i Varaždin: Suradnjom poslodavaca , sindikata i radnika „stop ozljedama na radu“

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji sa HGK Županijskom komorom Čakovec i Županijskom komorom Varaždin predstavio je poduzetnicima Međimurske i Varaždinske županije prvu Nacionalnu kampanju iz područja zaštite na radu pod nazivom „STOP ozljedama na radu“.

Skup u Varaždinu

Prema statističkim podatcima za 2015. godinu o kretanju broja ozljeda na radu Međimurska županija sa stopom ozljeda na radu 10,88 na 1.000 radnika nalazi se ispod prosjeka Republike Hrvatske koji iznosi 12,07, dok Varaždinska županija bilježi stopu 10,19 ozljeda na radu na 1.000 radnika. Promatrajući ozljede na radu prema djelatnostima u Međimurskoj županiji kao i u Varaždinskoj županiji najviše radnika ozljeđuje se u prerađivačkoj industriji, zatim slijedi djelatnost trgovine na veliko i malo, te djelatnost zdravstvene zaštite.

Više stručne savjetnice u Zavodu Marina Borić i Ivana Teklić istaknule su da je ukupan broj ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj potrebno smanjivati redovitim i inovativnim aktivnostima pri čemu se očekuje aktivno sudjelovanje svih poslodavaca i njihova suradnja s predstavnicima radnika, sindikatima, stručnjacima zaštite na radu, specijalistima medicine rada i sporta u okviru provedbe Nacionalne kampanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu „STOP ozljedama na radu“.

Skup u Čakovcu

Uz informiranje, edukaciju i motivaciju zaposlenih nužno je osiguranje propisanih uvjeta rada i zaštitne opreme kao i dužna pažnja i odgovornost svakog pojedinca prilikom izvođenja radnih postupaka kao sastavni dio prevencije potencijalnih rizika i ozljeda na radu, pa je i moto ove kampanje „Zaštita na radu je i moja odgovornost!“ naglasile su na skupovima predstavnice Zavoda.

Zaštita na radu neizostavni je dio poslovnog planiranja, upravljanja ljudskim resursima i skrbi o radnicima, a uz napore svih čimbenika i kvalitetan socijalni dijalog moguće je kontinuirano unapređivati zaštitu na radu i zdravstveno stanje radnika kako bi stvorili potrebne preduvjete za njihovu radnu aktivnost do ostvarivanje prava na punu starosnu mirovinu, zaključeno je na radnom susretu predstavnika poslodavaca i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.