Zavod u HGK Koprivnica: Upravljanje ljudskim resursima važno je za zaštitu na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji sa HGK Županijskom komorom Koprivničko-križevačke županije organizirao je predstavljanje europske i nacionalne kampanje kojima se promiču sigurnost i zdravlje na radu.

Koprivničko – križevačka županija u 2015. godini bilježi stopu od 10,13 ozljeda na radu na 1.000 radnika, a najviše ozljeda evidentirano je u prerađivačkoj industriji, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te građevinarstvu, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

Promicanje održivog rada i zdravog starenja od samog početka radnog vijeka, kvalitetna procjena rizika i mjere prevencije, učinkovito upravljanje zaštitom na radu uz primjenu dobre prakse i interaktivnih alata kampanja mogu polučiti pozitivne rezultate od interesa za poslodavce, radnike i društvo, istaknuli su Vanja Glogovac i Neven Obradović, viši stručni savjetnici Zavoda.

Kampanje „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. i „Stop ozljedama na radu“ 2016.-2018. podižu svijest o važnosti dobrog upravljanja zaštitom na radu i ukazuju na potrebu prilagodbe rada mogućnostima pojedinca, rečeno je na skupu.

U provedbu i ostvarivanje ciljeva kampanja važno je uključiti sve aktere u radnoj sredini; poslodavce, ovlaštenike, sindikate, radnička vijeća, radnike, stručnjake zaštite na radu, specijaliste medicine rada i sporta.

Kvalitetne mjere upravljanja ljudskim resursima, što uključuje ravnotežu između poslovnog i privatnog života, radno vrijeme, cjeloživotno učenje i razvoj karijera, mogu imati značajan utjecaj na očuvanje i unapređivanje zdravlja radnika, smanjenje izostanka s rada, ozljeda a time i na veću produktivnost i konkurentnost.

U interaktivnoj raspravi sudionici skupa u Koprivnici raspravljali su o nizu pitanja iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika, iznoseći svoja iskustva i praktične primjere.