Zavod u HGK Slavonski Brod i Požega: Kampanjom podizati svijest o prevenciji u ZNR

U suradnji sa HGK Županijskom komorom Slavonski Brod i Županijskom komorom Požega, Zavod za unapređivanje zaštite na radu poduzetnicima je predstavio prvu Nacionalnu kampanju iz područja zaštite na radu pod nazivom „STOP ozljedama na radu“. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika na radu, načinu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, primjeni mjera za očuvanje radne sposobnosti radnika te poticanje razmjene informacija i dobrih praksi u zaštiti na radu, rekli su Neven Obradović i Vanja Glogovac, viši stručni savjetnici Zavoda.

Skup u Sl. Brodu

Prema statističkim podatcima za 2015. godinu o kretanju broja ozljeda na radu Požeško-slavonska županija bilježi stopu ozljeda na radu 16,29 na 1.000 radnika, što je znatno iznad prosječne stope od 12,07 u Republici Hrvatskoj, a Brodsko-posavska županija ima stopu 11,79. Analizirajući određene pokazatelje za navedene županije uočeno je da se najčešće ozljeđuju radnici zaposleni u djelatnosti prerađivačke industrije, djelatnosti trgovine na veliko i malo, zatim u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, te građevinarstvu.

Skup u Požegi

Nazočni na ovim skupovima pozvani su na aktivno sudjelovanje u provedbi kampanje u svim radnim sredinama u suradnji s predstavnicima sindikata, radnicima, stručnjacima zaštite na radu i drugim dionicima.