Zavod i Hrvatski drvni klaster

POTPORA PROJEKTU UČINKOVITIJE ZAŠTITE NA RADU

U Zavodu za unapređivanje zaštite na radu održan je radni sastanak predstavnika Zavoda i Hrvatskog drvnog klastera, kojom prilikom je potpisan sporazum o suradnji u pilot projektu kojeg je projektni partner Hrvatski drvni klaster, u okviru jednog od INTERREG projekata, pod nazivom FORESDA. Program INTERREG je pokrenut s ciljem jačanja učinaka Kohezijske politike Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine i usmjeren je na smanjivanje postojećih nejednakosti između regija Europske unije u pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove specifične prostorne značajke i mogućnosti. Cilj projekta FORESDA je unaprijediti sustav inovacija i konkurentnosti malih i srednjih tvrtki u drvoprerađivačkom sektoru. U projektu sudjeluju organizacije iz Njemačke, Slovenije, Austrije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Srbije, BiH i Hrvatske.

Jedna od projektnih aktivnosti je razvoj pilot projekata, a Hrvatski drvni klaster je kandidirao projekt vezan za zaštitu na radu u drvnoprerađivačkim pogonima, s težištem na zaštitu od drvne prašine, koja predstavlja značajnu opasnost po radnike u svim radnim postupcima strojne i ručne obrade drva. U većini drvno- tehnoloških procesa a posebno pri mehaničkoj obradi drva, postoji problem izloženosti radnika lebdećim česticama drvne prašine. Europska unija proglasila je 1999. godine drvnu prašinu kancerogenom na temelju klasifikacija Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma. Preventivne mjere iz područja zaštite na radu koje se primjenjuju kako bi se smanjili rizici izlaganja prašini prvenstveno su usmjerene na sprječavanje širenja prašine u radni okoliš.

U ovoj industriji radnici su izloženi raznim rizicima opasnim i štetnim čimbenicima za sigurnost na radu i zdravlje. Pored opasnosti od strojeva i fizičkih napora, radnici su izloženi i opasnostima od buke, prašine tj. česticama u zraku, vibracijama i dr. Upravo zbog tih razloga i brojnih rizika na mjestima rada vrlo je važna kvalitetna procjena rizika, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, dosljedno pridržavanje pravila zaštite na radu, provođenje redovitog unutarnjeg nadzora uz poduzimanje učinkovitih mjera prevencije.

Predstavljajući aktivnosti te ciljeve projekta kao i koristi koje će biti ostvarene, a u cilju osiguranja učinkovitije zaštite na radu radnika u tom sektoru, Ana Dijan u ime Hrvatskog drvnog klastera, naglasila je da je za uspješnu realizaciju međunarodnog pilot projekta potrebna podrška relevantnih institucija kao što je Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Očekivani rezultati i učinci pilot projekta su: korištenje osobnih zaštitnih sredstava od strane radnika, osiguranje mjera zaštite od rizika za radnike izložene drvnoj prašini, poboljšani procesi kontrole rizika kroz provedbu redovitog unutarnjeg nadzora u tvrtkama, uključenost relevantnih institucija u tvrtkama radi kontrole rizika i provedbe mjera zaštite, viša razina energetske učinkovitosti u tvrtkama i daljnja automatizacija i digitalizacija radnih procesa, istaknula je Ana Dijan.

Kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, Zavod pruža potporu projektu Hrvatskog drvnog klastera uz interes za djelatno sudjelovanje u njegovoj realizaciji. Pored niza edukativnih programa i projekata, te prve nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, slijedeće dvije godine Zavod za unapređivanje zaštite na radu intenzivno će promicati europsku kampanju „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta“ s ciljem podizanja svijesti o opasnim tvarima i rizicima povezanima s izlaganjem karcinogenim tvarima na radnom mjestu te značaju kulture prevencije na radnim mjestima u našoj zemlji. Očekujemo aktivan doprinos u navedenim aktivnostima svih poslodavaca, sindikata, radnika, stručnjaka zaštite na radu i drugih dionika pri čemu projekt Hrvatskog drvnog klastera može pružiti dodanu vrijednost naporima na unapređivanju zaštite na radu u drvoprerađivačkoj industriji. Moramo stvoriti i održavati radno okruženje koje će omogućiti očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, jer to doprinosi kvaliteti života, učinkovitosti gospodarstva i održivosti fondova socijalne sigurnosti, naglasio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda.

Ulaganja u organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu u drvno-prerađivačkoj industriji smanjuju troškove proizvodnje, rizike, bolovanja zbog izostanaka s rada, poremećaje u proizvodnji uslijed nedostatka ili stalne izmjene radnika, troškove mogućih sporova zbog ozljeda na radu i dr. Poštivanje i provedba pravila zaštite na radu važna je u svim tvrtkama i djelatnostima neovisno o njihovoj veličini, vrsti poslova ili oblicima zapošljavanja, a mjere trebaju biti usmjerene na rezultate umjesto da su samo na papiru uz maksimalnu uporabu novih digitalnih alata za njihovu lakšu provedbu. Programskim aktivnostima, poduzetnošću, kreativnošću i inovativnošću, Zavod za unapređivanje zaštite na radu i dalje će pružati potporu svim dionicima i tvrtkama a posebno mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog osnaživanja u postizanju visoke razine sigurnosti na radu, zaključio je ravnatelj Begović.
Tijekom radnog sastanka predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatskog drvnog klastera razgovarali su i o drugim temama i oblicima suradnje kojima je cilj potpora poslodavcima i radnicima u promicanju i praktičnoj provedbi mjera zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.