Održan stručni skup: „ZAŠTITA NA RADU ZA SVE UZRASTE“

U okviru programa obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu, u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, uz pokroviteljstvo Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), u Zagrebu je održan stručni skup „Zaštita na radu za sve uzraste“.

Nazočnim stručnjacima za zaštitu na radu u ime ministra rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marka Pavića, obratila se Majda Burić, državna tajnica koja se tom prigodom, osvrnula na završetak kampanje „Zaštita na radu za sve uzraste“, te je zatim pojasnila kako je kampanja bila usredotočena na povećanje razine svijesti o potrebi razvoja kulture prevencije na radu, bilo da se radi o zaštiti na radu mladih osoba koji tek ulaze u svijet rada ili o zaštiti starijih radnika kojima je potrebno osigurati mjere zaštite primjerene njihovoj životnoj dobi.

Sustav zaštite na radu ključan je za društvo jer se bavi ljudima, njihovim zdravljem i sigurnošću, a izravno utječe na zadovoljstvo radnika, na njegovu produktivnost, a time u konačnici i na ukupnu konkurentnost gospodarstva, ocijenila je državna tajnica.

Najavila je novu kampanju Europske unije, koja počinje u idućoj godini, pod nazivom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, te je podsjetila kako se na tom pravcu radi i na značajnim izmjenama legislative u institucijama EU, u dijelu koji se odnosi na opasne kemikalije odnosno na kancerogene i mutagene tvari. Također, kazala je kako se u institucijama EU radi i na razmatranju izmjena i modernizaciji legislative koja se odnosi na Direktive s područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, vodeći računa o prilagodbi legislative malim i mikro poslodavcima. Napomenula je kako u suradnji s EU-OSHA se razvija mogućnost korištenja on-line alata za izradu procjena rizika, za manje poslodavce, kako bi se upoznali s vrstama i veličinama rizika u svojim aktivnostima i znanjima kako primijeniti odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

Vezano za Direktivu, državna tajnica je rekla kako je Hrvatska implementirala sve Direktive EU s područja sigurnosti, te na tom tragu u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava intenzivno se radi na mjerama za administrativno rasterećenje gospodarstva u području zaštite na radu prema Akcijskom planu Vlade RH. Istaknula je kako se rasterećenje gospodarstva neće odnositi na redukciju primjene pravila zaštite na radu na samim mjestima rada već isključivo na dio administrativnih obveza.

Ambasadorica EU-OSHA Vesna Torbarina, istovremeno predstavnica Europske poduzetničke mreže i Hrvatske gospodarske komore podsjetila je da se te organizacije zauzimaju za podizanje svijesti i pružanje potpore malim i srednjim poslodavcima u provedbi mjera zaštite na radu.

Gordana Palajsa, članica Upravnog vijeća EU-OSHA, i predstavnica hrvatskih sindikata istaknula je da je zaštita na radu neotuđivo pravo radnika. Razvoj kulture, preventivne mjere, smanjivanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti važan su aspekt očuvanja radne sposobnosti radnika i njihove socijalne sigurnosti. Programi edukacije u svakoj životnoj dobi moraju se zasnivati na razvoju tehnologije uz prilagodbu radnih uvjeta i opterećenja radnika. Sindikati se zalažu za bolji i učinkovitiji socijalni dijalog, a za zaštitu na radu treba živjeti i istu provoditi, zaključila je Gordana Palajsa.

Predstavnik poslodavaca i član Upravnog vijeća EU OSHA Nenad Seifert, naglasio je da dobra zaštita na radu nije trošak, već investicija, ističući da se sredstva prikupljena putem doprinosa za zaštitu zdravlja na radu trebaju trošiti transparentno i u funkciji edukacije i unapređivanja zaštite na radu. Poslodavci su svjesni da smanjivanje ozljeda na radu doprinosi poboljšanju poslovnih rezultata. Izgubljeni milijuni dana zbog ozljeda na radu i bolovanja ukazuj uda je nužna potpora poslodavcima u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu kao i prilagodba propisa. Potrebno je i javno promovirati da zaštita na radu nije zadovoljavanje forme već dobrobit svih i zato nam je zadaća podići ju na višu razinu, istaknuo je Nenad Seifert.

O završetku dvogodišnje kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ govorio je Zdravko Muratti, iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Nakon toga, uslijedila su zanimljiva izlaganja Mire Babića iz Inspektorata rada na temu „Provođenje zaštite na radu za strane radnike, Marije Zavalić, ravnateljice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, čije se izlaganje odnosilo na pokazatelje „Što smo naučili iz statistike ozljeda na radu“, dok je predstavnik ZIRS-a Lovro Vrus predstavio temu „Osvijetljenost mjesta rada“.

O „Edukaciji u interdisciplinarnome timu“ govorila je Marija Bubaš, iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a zakonske propise, nadležnosti, rizike i mjere prevencije u okviru teme „Opasne tvari“ u svojem izlaganju iznijela je Milica Šegović iz Centra za sigurnost.

Stručni skup bila je prilika da se naglasi „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“, o čemu je nazočnima govorio Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Zanimanje nazočnih izazvalo je i predstavljanje voditelja Službe za zaštitu na radu u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Jere Gašperova aktualnih „Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu“, a s „Trendovima i politikom suzbijanja zlouporabe droga, te aktivnostima na području prevencije ovisnosti na radnim mjestima „ sudionike skupa upoznao je Željko Petković, ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Program izlaganja završen je najavom Zdravka Murattija nove kampanje EU OSHA 2018-2019. „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ pozivajući sve dionike na aktivno sudjelovanje u njenom promicanju i provođenju.

U završni dio sudionici skupa uključili su se postavljajući pitanja i komentirajući pojedina predložena rješenja u izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu, a posebno onaj dio koji je vezan za terminologiju teške ozljede na radu, način i vrijeme prijave.

Prezentacija: Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra