Zaštita na radu u 2018. godini

PODIZATI SVIJEST I PROMICATI KULTURU PREVENCIJE

Polazeći od misli vodilje da se sve nezgode na mjestima rada mogu spriječiti, tijekom cijele 2017. godine zaposlenici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u okviru brojnih sadržajnih aktivnosti, posebnu pozornost usmjerili su na organizaciju i primjenu mjera zaštite na radu u pojedinim javnim prostorima.

U cilju preventivnog djelovanja stručnjacima zaštite na radu iz određenih tvrtki predstavnici Zavoda predočili su konkretne uočene situacije i usmjerili daljnje potrebne aktivnosti, naglašavajući značenje redovite provedbe unutarnjeg nadzora kojim je moguće spriječiti nezgode.

Na sličan način djeluje i austrijska AUVA, Opća ustanova za osiguranje od nesreća, koja nema ovlasti za primjenu kazni, već na osnovi uočenih nedostataka i fotografija prezentira svoja zapažanja određenih situacija ključnim dionicima zaštite na radu u radnim sredinama.

Tijekom radnih posjeta tvrtkama i ustanovama u razgovoru s predstavnicima poslodavaca, sindikata, radnika i stručnjacima zaštite na radu predstavnici Zavoda predlagali su određena praktična rješenja te prezentirali primjere dobre prakse. Neposredno informiranje, savjetovanje i edukacije ostvareni su u okviru stalnog Savjetovališta ZNR 3u1 koje je otvoreno u Zavodu za potrebe poduzetnika početnika, mikro, malih, srednjih i velikih poslodavaca te drugih dionika u zaštiti na radu, kao i prilikom susreta s različitim dionicima na Otvorenim vratima Zavoda u različitim područjima Hrvatske te brojnim drugim sadržajnim aktivnostima Zavoda, kojima je cilj unaprijediti znanje i zaštitu na radu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj promiče pristup da je zaštita na radu proces kojim je potrebno odgovorno i učinkovito upravljati imajući na umu da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa.

U skladu s time, svaka tvrtka, ustanova i drugi poslovni subjekt treba preuzeti obvezu postizanja i održavanja rada bez nezgoda, kontinuirano primjenjujući praktična poboljšanja u procjeni rizika, organizaciji i uvjetima rada, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, jačanju unutarnjeg nadzora te izobrazbi rukovoditelja kao ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu. Prema primjerima dobre prakse, aktivno uključivanje svih zaposlenih u preventivne mjere zaštite moguće je kroz održavanje tzv. sigurnosnih sastanaka „samo 5 minuta za našu sigurnost na radu“ na kojima sudjeluju na mikro razini organizacijskih jedinica rukovoditelj i radnici, informirajući se o tekućim radnim obvezama i načinu njihova sigurnog obavljanja.

Provedba kampanje Europske agencije za zaštitu na radu „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta“ 2018.-2019. i prve Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, uz edukativne seminare i radionice, te praktičnu primjenu stručnih vodiča u značajnoj mjeri može pridonijeti postizanju niza pozitivnih učinaka u svakoj radnoj sredini, i ukupno u Republici Hrvatskoj.

Uz najbolje želje svima za sigurnu i sretnu slijedeću godinu, u 2018. godini, očekuju nas daljnji izazovi ali i prilike da zajedno i uporno djelujemo na unapređivanju zaštite na radu u svim radnim sredinama kako bi ostvarili sigurna, zdrava i produktivna radna mjesta kao preduvjet veće konkurentnosti, gospodarskog rasta i razvoja, naglasio je ravnatelj Begović.