Paritetni socijalni fondovi – temelj održivog razvoja sektora graditeljstva

Prijedlog modela paritetnog fonda u graditeljstvu Republike Hrvatske, čiji su ciljevi unaprjeđenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te osiguranje stabilnosti poslovanja gospodarskih subjekata u slučaju nezgode na radu, predstavljen je na završnoj konferenciji projekta Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI,  koja je održana 8. srpnja 2016. u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda 2007.-2013. u sklopu aktivnosti Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II. Projektni partneri su Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG), Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) i Stowarzyszenie B-4 (Udruga B4), a u projektu su aktivno sudjelovali i zaposlenici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Tijekom jednogodišnjeg projekta provedena je analiza stanja zaštite na radu u graditeljstvu, analizirani su troškovi zaštite na radu u ovom sektoru, ozljede na radu u sustavu obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te  je pripremljen pregled sustava paritetnih fondova u graditeljstvu Europske unije. Sudionici projekta detaljno su se upoznali s dobrom europskom praksom na njemačkom primjeru paritetnog fonda BG BAU, te su analizirali hrvatski pravni okvir kao temelj na kojem su osmislili model za uspostavu paritetnog fonda u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj. Za radnike i poslodavce u ovom sektoru izrađen je praktični priručnik Osnove zaštite na radu na gradilištu, u cilju unapređivanja  sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na gradilištu, sprječavanja rizika, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, te materijalnih i nematerijalnih šteta. Također je izrađena i  stručna analiza s prijedlogom potrebnih zakonodavnih aktivnosti i preporukama za unaprjeđenje sustava zaštite na radu u RH, koju će projektni partneri dostaviti svim tijelima u sustavu zaštite na radu.

SOGRADI konferencija (Foto:zuznr)

U sklopu konferencije održana su i dva panela koje je moderirala Admira Ribičić, pravna savjetnica HUP-a. U prvom panelu pod nazivom Prijedlog modela paritetnog fonda u građevinskoj industriji sudjelovali su: Marijana Bađun i Predrag Bejaković iz Instituta za javne financije, ekonomski stručnjak Dragan Brtan i pravna stručnjakinja Marta Vidaković Mukić. U panel-raspravi Paritetni fond: Iskustva i očekivanja sudjelovali su Darko Jambreković, predstavnik tvrtke Radnik Križevci, Jasenka Vukšić iz SGH, Bernd Merz iz BG-BAU, te Boris Antunović, predsjednik HUP-Koordinacije za zaštitu na radu.

Temeljem  rasprave  može se zaključiti da je postignuto suglasje obiju strana, sindikalne i poslodavačke, o potrebi osnivanja paritetnog fonda koji bi trebao biti prihvatljiv i  nadležnim tijelima. Naime, u svijetu postoje paritetni fondovi za različite namjene, ali se sudionici ovoga projekta zalažu za fond kojim bi bili obuhvaćeni sektorsko strukovno obrazovanje i izobrazba/prevencija, te naknada štete ozlijeđenom radniku. U prijedlogu modela paritetnog fonda u graditeljstvu RH, predlaže se donošenje posebnog zakona o paritetnim fondovima i horizontalno usklađivanje zakonodavnog okvira, kao i omogućavanje osnivanja paritetnih fondova putem granskih kolektivnih ugovora.

SOGRADI konferencija (Foto:zuznr)

Naglašeno je da su paritetni socijalni fondovi temelj održivog razvoja sektora graditeljstva kao institucije neprofitnog osiguranja. Desetljećima su prisutni u građevinskoj industriji zapadnoeuropskih zemalja kao model socijalnog partnerstva, a odlikuje ih solidarnost, sigurnost, transparentnost i ravnoteža između potreba poslodavaca i radnika.