Zdravlje i sigurnost na radu svačija su stvar, Praktične smjernice za poslodavce

Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije Odjel B.3 izdala je vodič „Zdravlje i sigurnost na radu svačija su stvar, Praktične smjernice za poslodavce“. Vodič na 27 stranica na hrvatskom jeziku sadrži pregled glavnih obveza te postojećih alata i resursa koji mogu pomoći da se obveze iz područja zaštite na radu provedu u praksi.
Smjernice treba prilagoditi nacionalnim uvjetima, a cilj im je pomoći u učinkovitoj i djelotvornoj provedbi okvira o sigurnosti i zdravlju na radu.

Zdravlje i sigurnost na radu