ESF projekt “Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu”

Uprava za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi provodi projekt „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“. Projekt se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda, u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

Cilj projekta je unaprjeđivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a provođenjem projekta ovo Ministarstvo ujedno će osnažiti svoju ulogu servisa građanima u području zaštite zdravlja radnika i sigurnosti na radu.

Ukupna vrijednost projekta je 5.046.422,40 kune i projekt se u potpunosti financira sredstvima EU.

Provedbeno razdoblje je 48 mjeseci, od 17. rujna 2018. do 17. rujna 2022.

Projektne aktivnosti koje se provode umnogome pridonose unaprjeđivanju zaštite na radu i jačanju kompetencija svih dionika. Uz obvezne aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, te upravljanja i administriranja, u  sklopu projekta razvit će se Informacijski sustav ZNR, te izraditi metodološka online aplikacija za procjenu rizika Risko i 30 OiRA alata za procjenu rizika. Nadalje, uspostavit će se sustav e-učenja u području zaštite na radu sa šest modula, a također će se provesti edukacijsko-preventivna aktivnost s ciljem sprječavanja mišićno-koštanih bolesti.

Za provedbu navedenih aktivnosti pružatelji usluga odabrani su u postupku javne nabave.

Provedbom projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ omogućit će se i da zaposlenici Uprave za rad i zaštitu na radu prošire će svoje znanje i ojačaju kompetencije u studijskom posjetu kolegama iz europskih institucija.

Navedenim projektom provode se slijedeće aktivnosti, o kojima možete dobiti detaljnije informacije na poveznicama:

Izrada Informacijskog sustava ZNR

Izrada metodološke aplikacije za procjenu rizika Risko

Prilagodba i izrada novih OiRA alata za procjenu rizika

Jačanje kapaciteta Uprave za rad i zaštitu na radu

Izrada i uspostava sustava e-učenja u području zaštite na radu

Edukacijsko-preventivna aktivnost s ciljem sprječavanja mišićno-koštanih oboljenja

Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu: