Vodič za strane radnike iz Zakona o radu i zaštite na radu

Vodič je namijenjen poslodavcima, radnicima i stranim radnicima koji poslove obavljaju kod poslodavaca koji imaju registriranu djelatnost na području Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj, kao članici Europske unije, postoje visoki standardi u području rada i zaštite na radu. Strani i domaći radnici imaju jednaka prava iz radnog odnosa, uključujući i prava na području zaštite na radu.

Vodič sadrži jednostavne i praktične upute vezane za prava i obveze poslodavaca i radnika propisane Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu.

Radni odnosi uređeni su Zakonom o radu koji se primjenjuje kao opći propis, ako drugim zakonom nije drugačije uređeno.

Zakonom o zaštiti na radu uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito nacionalna politika i aktivnosti, opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor i prekršajna odgovornost.

Zakon o zaštiti na radu primjenjuje se u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca, osim kod poslova na kojima se zbog njihove posebnosti to nije moguće, poput poslova Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, poslova zaštite i spašavanja, zaštite osoba i imovine te vatrogasaca i pirotehničara.

Vodiče možete preuzeti niže na odgovarajućim poveznicama: