Ručna pila

Prije upotrebe ručne pile pročitati upute proizvođača! RIZICI PRI RADU: List pile (porezotine) Puknuće lista pile (ozljede oka, dijelova tijela) Pad pile Odlijetanje čestica (piljevina, iverje, špene i sl.) UPUTE […]

Više

Ljestve

Prije upotrebe ljestava pročitati upute proizvođača! RIZICI PRI RADU: Ljestve ne smiju biti potpuno ili djelomično obojene jer bi boja mogla prekriti moguće pukotine Opasnost od udara električne struje ako […]

Više

Motorni trimer

Prije upotrebe trimera pročitati upute proizvođača! RIZICI PRI RADU: Prilikom rada, motorni trimer ispušta otrovne plinove. Rad trimerom obično se izvodi na neravnim ili klizavim terenima koji još pri tom […]

Više

Odvijač

RIZICI PRI RADU: Mehanički (ubodi, posjekotine, ogrebotine) Radni rizici koji se odnose na greške i odstupanja od rada na siguran način (npr. predmet obrade se može izmaknuti ako nije sigurno […]

Više

Samohodna kosilica

Prije upotrebe kosilice potrebno je pročitati upute proizvođača! RIZICI PRI RADU: Mehaničke opasnosti (zahvaćanje odjeće u pokretni mehanizam kosilice, kosilica može odrezati ruke i stopala) Izlijetanje sitnih, kamenčića, grančica i […]

Više