Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju – ESENER

Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER) provela je Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) s ciljem da se sagledaju načini upravljanja sigurnosnim i zdravstvenim rizicima na radnim mjestima u zemljama Europske unije i Turskoj, Norveškoj, Švicarskoj, Albaniji, Islandu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, te temeljem analize unaprjeđuje zaštita na radu. Istraživanje je provedeno u dva navrata putem upitnika, a sudjelovalo je na tisuće poduzeća i organizacija diljem Europe.

Prvo istraživanje ESENER-1 provedeno je 2009. godine te je uključivalo približno 36.000 intervjua s poslodavcima i odgovornim osobama za zaštitu na radu u poduzećima, a obuhvaćene su sve države sadašnje članice EU-a, te Turska, Norveška i Švicarska, odnosno ukupno 31 zemlja.

Teme prvog istraživanja ESENER-1 su: upravljanje zaštitom na radu, psihosocijalni rizici i njihovo upravljanje, vozači i prepreke, te sudjelovanje radnika.

Drugo istraživanje ESENER-2 provedeno je 2014. godine u poduzećima diljem Europe te je uključivalo 49.320 intervjua. Detaljnije je i sveobuhvatnije od prvog istraživanja ESENER-1. U istraživanju je sudjelovalo 28 država EU, te Albanija, Island, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Teme drugog istraživanja ESENER-2 su: starenje i zdravlje na radu, prednosti sigurnosti i zdravlja na radu, opasne tvari, vodstvo i sudjelovanje radnika, ugradnja sigurnosti i zdravlja na radu u obrazovanje, mikropoduzeća i mala poduzeća i sigurnost i zdravlje na radu, mišićno-koštani poremećaji, nanomaterijali, stres i psihosocijalni rizici, žene i sigurnost i zdravlje na radu, te mladi i sigurnost i zdravlje na radu.

U prezentacijama u nastavku možete se detaljnije upoznati s ESENER-om i interaktivnom pločom preko koje možete sami pronaći zanimljive usporedbe, a dostupna je na mrežnoj stranice EU-OSHA, za ESENER-1: https://osha.europa.eu/hr/surveys-and-statistics-osh/esener/2009hr  , te za ESNER-2: https://osha.europa.eu/hr/surveys-and-statistics-osh/esener/2014hr . Također, u prezentacijama su ukratko opisane teme Prvog i Drugog istraživanja ESENER, te prikazane određene usporedbe.

PREZENTACIJE: